หมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาวห้วยเสือเฒ่า

หมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาว

ห้วยเสือเฒ่า มีประมาณ 20 หลังคาเรือน อพยพลี้ภัยสงครามเข้ามาอยู่ที่แม่ฮ่องสอนมานานแล้ว ดำรงชีวิตและวัฒนธรรมแบบดั้งเดิม

ล้อมรอบไปด้วยป่า เป็นหมู่บ้านกระเหรี่ยงที่อยู่ใกล้เมือง และรถยนต์สามารถเข้าถึงทำให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมเป็นจำนวนมาก

เพื่อชมวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ ภายในหมู่บ้านมีสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกต่างๆให้นักท่องเที่ยว โดยสินค้าส่วนใหญ่

จะเป็นพวกผ้าทอ เครื่องประดับ นอกจากนี้ยังมีสินค้าที่รับจากที่อื่นมาจำหน่าย เช่น เสื้อผ้า กระเป๋า ผ้าคลุมเตียง

จากตัวเมืองแม่ฮ่องสอนใช้ถนนขุนลุมประพาสลงไปทางทิศใต้ เลี้ยวไปทางขวาข้ามแม่น้ำปาย วิ่งตามทางหลวงชนบท 4012

ไปทางทิศตะวันตก ระหว่างทางจะผ่านฝายน้ำล้นหลายฝาย สองข้างทางเป็นป่า ถนนคอนกรีตตลอดเส้นทาง

huaysuatao4


พิมพ์  

Related Articles

หมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาวบ้านห้วยปูแกง

จุดชมวิวผาบ่อง

น้ำพุร้อนผาบ่อง