หมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาวห้วยเสือเฒ่า หมู่ 8 ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

กะเหรี่ยงคอยาว หรือ ปาด่อง เป็นชนกลุ่มน้อยมีถิ่นอาศัยอยู่เหนือแม่น้ำสาละวินในรัฐคะยา ประเทศสหภาพพม่า ใกล้ชายแดนไทยตอนเหนือ ชาวปาด่องอพยพเข้ามาอยู่ในเขตอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนเมื่อราว พ.ศ.๒๕๒๘-๒๕๒๙ ในสมัยเกิดสงครามระหว่างกองกำลังกะเหรี่ยงกับกองทัพพม่า ซึ่งได้เข้ามาอยู่ที่หมู่บ้านน้ำเพียงดิน หมู่บ้านในสอย และที่หมู่บ้านห้วยเสือเฒ่า อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ถึงแม้ว่าในปัจจุบันหมู่บ้านกะเหรียงคอยาวจะแปรสภาพไปตามสังคมที่เปลี่ยนไป ดูเป็นในลักษณะเชิงธุรกิจมากขึ้นไม่เป็นธรรมชาติของชุมชนและวิถีชีวิตดั้งเดิมเหมือนแต่ก่อน แต่ถึงอย่างไร กะเหรี่ยงคอยาวยังถือว่าเป็นไฮไลท์ของการท่องเที่ยวแม่ฮ่องสอนที่ยังได้รับความนิยมแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติไม่เปลี่ยนแปลง  

บ้านห้วยเสือเฒ่า หมู่ที่ 8 ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นหมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาวที่อยู่ใกล้เมืองมากที่สุด รถยนต์สามารถเข้าถึงจึงมีนักท่องเที่ยวแวะเข้ามาเที่ยวชม กะเหรี่ยงคอยาวที่นี่เป็นจำนวนมาก กะเหรี่ยงคอยาวที่นี่จะมีประมาณ 20 หลังคาเรือน อพยพลี้ภัยสงครามเข้ามา อยู่ที่แม่ฮ่องสอนนานแล้ว ดำรงชีวิตแบบดั้งเดิม ภายในหมู่นักท่องเที่ยวสามารถมาชมวิถีชีวิต และถ่ายรูปกับ กะเหรี่ยงคอยาวไดหากมาในช่วงวันหยุดเสาร์ - อาทิตย์ ยังจะได้พูดคุยและถ่ายรูปกับเด็ก ๆ ชาวกระเหรี่ยงซึ่งแต่ละคนหน้าตาน่ารักและช่างเจรจา ซึ่งวันธรรมดาเด็ก ๆ พวกนี้จะไปโรงเรียน นอกจากนี้บ้านแต่ละ หลังจะมีการนำ ของที่ระลึกมาขายให้กับนักท่องเที่ยวเพื่อเป็นการสร้างรายได้ สินค้าส่วนใหญ่จะเป็นพวกเสื้อผ้าและเครื่องประดับ

143

404

527

016

203


พิมพ์  

Related Articles

หมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาวหย่อมบ้านห้วยปูแกง บ้านห้วยเดื่อ หมู่ 3 ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

จุดชมวิวผาบ่อง

น้ำพุร้อนผาบ่อง