ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง
ที่อยู่ :เลขที 85 หมู่ 4 ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน รหัสไปรษณีย์ 58000
โทรศัพท์ : 0-5368-6048  โทรสาร : 0-5368-6048
 
 E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

facebook.com : อบตผาบ่อง-แม่ฮ่องสอน
 
แผนที่ตั้งหน่วยงาน https://maps.app.goo.gl/wNF9tgaLmPA5PTPP7@19.2267082,97.9693046,18.25z/data=!4m15!1m8!3m7!1s0x30dab1cc0aa16529:0x40346c5fa8bbb70!2z4LiV4Liz4Lia4LilIOC4nOC4suC4muC5iOC4reC4hyDguK3guLPguYDguKDguK3guYDguKHguLfguK3guIfguYHguKHguYjguK7guYjguK3guIfguKrguK3guJkg4LmB4Lih4LmI4Liu4LmI4Lit4LiH4Liq4Lit4LiZIDU4MDAw!3b1!8m2!3d19.1827046!4d97.9374948!16s%2Fm%2F0glnyv2!3m5!1s0x30daa542cbd47271:0x388deda378d20ed5!8m2!3d19.226935!4d97.969995!16s%2Fg%2F1hm36f9cy?entry=This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,97.9674859,17z/data=!3m1!4b1?hl=th

 

 

 

 

 

 


พิมพ์