วันพฤหัสบดี ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 เจ้าหน้าที่ อบต.ผาบ่อง ผู้แทนคณะกรรมการทีม RE-X -RAY ตำบลผาบ่อง ลงพื้นที่ ร่วมกับทีมสำรวจการจัดทำถังขยะเปียกครัวเรือน ในพื้นที่ตำบลผาบ่อง เพื่อสำรวจการจัดทำถังขยะเปียก ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X

วันพฤหัสบดี ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 เจ้าหน้าที่ อบต.ผาบ่อง ผู้แทนคณะกรรมการทีม RE-X -RAY ตำบลผาบ่อง ลงพื้นที่ ร่วมกับทีมสำรวจการจัดทำถังขยะเปียกครัวเรือน ในพื้นที่ตำบลผาบ่อง เพื่อสำรวจการจัดทำถังขยะเปียก ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY417433894 1369504567261128 2061003491494357713 n417774405 1065680691431289 2308183270361619149 n417989532 762427372069859 6469230168978223863 n


พิมพ์  

Related Articles

เเจกจ่ายเเละซ่อมเเซมน้ำอุปโภคบริโภคให้เเก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลผาบ่อง

โครงการยุติความรุนเเรงเเก่ เด็กเเละสตรีและความรุนเเรงในครอบครัวประจำปี 2564

เชิญชวนประชาชนในพื้นที่หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมประเมินความโปร่งใสให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง