วันที่.6..​ตุลาคม 2565..ท่านศิริวัฒน์​ บุปผาเจริญ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมคณะ​ ได้ให้ความกรุณาเข้าตรวจเยี่ยม.. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาบ่อง​ โดยมีนายอภิชาติ.. ปัญญามูลวงษา​ นายก อบต.ผาบ่อง ให้การต้อนรับ

5 221006


พิมพ์  

Related Articles

เเจกจ่ายเเละซ่อมเเซมน้ำอุปโภคบริโภคให้เเก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลผาบ่อง

โครงการยุติความรุนเเรงเเก่ เด็กเเละสตรีและความรุนเเรงในครอบครัวประจำปี 2564

เชิญชวนประชาชนในพื้นที่หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมประเมินความโปร่งใสให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง