“วันดินโลก” ตรงกับวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี ตามมติขององค์การสหประชาชาติ กำหนดให้ตรงกับวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของในหลวง รัชกาลที่ 9 เนื่องจากทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาโดยเฉพาะเรื่องการพัฒนาและอนุรักษ์ดินในประเทศไทยมาอย่างยาวนาน

“วันดินโลก” ตรงกับวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี ตามมติขององค์การสหประชาชาติ กำหนดให้ตรงกับวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของในหลวง รัชกาลที่ 9 เนื่องจากทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาโดยเฉพาะเรื่องการพัฒนาและอนุรักษ์ดินในประเทศไทยมาอย่างยาวนานFFzgC0rVIAQeFgM


พิมพ์  

Related Articles

เเจกจ่ายเเละซ่อมเเซมน้ำอุปโภคบริโภคให้เเก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลผาบ่อง

โครงการยุติความรุนเเรงเเก่ เด็กเเละสตรีและความรุนเเรงในครอบครัวประจำปี 2564

เชิญชวนประชาชนในพื้นที่หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมประเมินความโปร่งใสให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง