วันที่ 28 กันยายน 2566 นายอภิชาติ ปัญญามูลวงษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติไทย ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 08.00 น. ณ บริเวณหน้าเสาธงขององค์การบริหา

วันที่ 28 กันยายน 2566 นายอภิชาติ ปัญญามูลวงษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติไทย ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 08.00 น. ณ บริเวณหน้าเสาธงขององค์การบริหารส่วนตำบล เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai Nationnal Flag Day)LINE ALBUM 230928 6LINE ALBUM 230928 3LINE ALBUM 230928 7


พิมพ์  

Related Articles

เเจกจ่ายเเละซ่อมเเซมน้ำอุปโภคบริโภคให้เเก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลผาบ่อง

โครงการยุติความรุนเเรงเเก่ เด็กเเละสตรีและความรุนเเรงในครอบครัวประจำปี 2564

เชิญชวนประชาชนในพื้นที่หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมประเมินความโปร่งใสให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง