วันพฤหัสบดี ที่ 28 ธันวาคม 2566 นายอภิชาติ ปัญญามูลวงษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง เปิดศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนประจำตำบลผาบ่อง เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน และอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวและประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนา ณ หน้าที่

วันพฤหัสบดี ที่ 28 ธันวาคม 2566 นายอภิชาติ ปัญญามูลวงษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง เปิดศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนประจำตำบลผาบ่อง เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน และอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวและประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนา ณ หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง412946491 3548284988717358 8783902000696051818 n


พิมพ์  

Related Articles

เเจกจ่ายเเละซ่อมเเซมน้ำอุปโภคบริโภคให้เเก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลผาบ่อง

โครงการยุติความรุนเเรงเเก่ เด็กเเละสตรีและความรุนเเรงในครอบครัวประจำปี 2564

เชิญชวนประชาชนในพื้นที่หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมประเมินความโปร่งใสให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง