พิธีปิดโครงการสายใยสัมพันธ์ครอบครัว ห่างไกลยาเสพติด พื้นที่ตำบลผาบ่อง ประจำปี 2566 ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 ณ พิชชาพรเฮ้าส์ บ้านผาบ่อง หมู่ 1 ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน โดยนางสายใจ กันทใจ ประธานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลผาบ่อง เป็นประธานในพิธีปิด แ

พิธีปิดโครงการสายใยสัมพันธ์ครอบครัว ห่างไกลยาเสพติด พื้นที่ตำบลผาบ่อง ประจำปี 2566 ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 ณ พิชชาพรเฮ้าส์ บ้านผาบ่อง หมู่ 1 ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน โดยนางสายใจ กันทใจ ประธานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลผาบ่อง เป็นประธานในพิธีปิด และ พิธีมอบเกียรติบัตรให้กับครอบครัวที่เข้าร่วมโครงการ ฯ ดังกล่าว จำนวน 23 ครอบครัว


พิมพ์  

Related Articles

เเจกจ่ายเเละซ่อมเเซมน้ำอุปโภคบริโภคให้เเก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลผาบ่อง

โครงการยุติความรุนเเรงเเก่ เด็กเเละสตรีและความรุนเเรงในครอบครัวประจำปี 2564

เชิญชวนประชาชนในพื้นที่หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมประเมินความโปร่งใสให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง