โครงการเพิ่มประสิทธิภาพจัดเก็บรายได้(ภาษีเคลื่อนที่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง รายงานผลการออกพื้นที่ จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ปี 2565 ระหว่างวันที่ 7 -18 มีนาคม 2565 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง อบต.ผาบ่อง

🌲ยอดผู้เสียภาษีทั้งหมด  484 ราย
🌲รายได้  รวมทั้งหมด  70,348.03 บาท 
🌲แยกเป็น ภาษที่ดินฯ 63,491.03 บาท  
🌲ภาษีป้าย 6,857 บาท

65827

66530

66634

66679


พิมพ์  

Related Articles

เเจกจ่ายเเละซ่อมเเซมน้ำอุปโภคบริโภคให้เเก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลผาบ่อง

โครงการยุติความรุนเเรงเเก่ เด็กเเละสตรีและความรุนเเรงในครอบครัวประจำปี 2564

เชิญชวนประชาชนในพื้นที่หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมประเมินความโปร่งใสให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง