ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยเสือเฒ่าจัดการประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่1​

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยเสือเฒ่าจัดการประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่1​เพื่อชี้แจงการแนวทางการดำเนินงานและรับฟังความคิดเห็นของผู้ปกครอง และได้ร่วมกิจกรรมพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กร่วมกัน  วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 

 


พิมพ์  

Related Articles

เเจกจ่ายเเละซ่อมเเซมน้ำอุปโภคบริโภคให้เเก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลผาบ่อง

โครงการยุติความรุนเเรงเเก่ เด็กเเละสตรีและความรุนเเรงในครอบครัวประจำปี 2564

เชิญชวนประชาชนในพื้นที่หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมประเมินความโปร่งใสให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง