วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 นายสายใจ กันทใจ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง เข้ารับมอบรับรางวัล ITA การประเมิน ITA เกณฑ์ระดับดี ระดับจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นผู้มอบรางวัลในครั้งนี้

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 นายสายใจ กันทใจ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง เข้ารับมอบรับรางวัล ITA การประเมิน ITA เกณฑ์ระดับดี ระดับจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นผู้มอบรางวัลในครั้งนี้


พิมพ์  

Related Articles

เเจกจ่ายเเละซ่อมเเซมน้ำอุปโภคบริโภคให้เเก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลผาบ่อง

โครงการยุติความรุนเเรงเเก่ เด็กเเละสตรีและความรุนเเรงในครอบครัวประจำปี 2564

เชิญชวนประชาชนในพื้นที่หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมประเมินความโปร่งใสให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง