วันที่ 21 กรกฏาคม 2566 นายอภิชาติ ปัญญามูลวงษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง ร่วมกับพนักงานร่วมกันทำความสะอาดและจัดเตรียมพื้นที่เพาะปลูกพืชสมุนไพร ตามโครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร ณ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ 12 บ้านผาบ่องเหนือ


พิมพ์  

Related Articles

เเจกจ่ายเเละซ่อมเเซมน้ำอุปโภคบริโภคให้เเก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลผาบ่อง

โครงการยุติความรุนเเรงเเก่ เด็กเเละสตรีและความรุนเเรงในครอบครัวประจำปี 2564

เชิญชวนประชาชนในพื้นที่หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมประเมินความโปร่งใสให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง