ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน

ด้วยวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ได้เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับอนุปริญญาประจำปีการศึกษา 2566 ในระหว่างวันที่ 1 มีนาคม - 31 พฤษภาคม 2566


พิมพ์  

Related Articles

เเจกจ่ายเเละซ่อมเเซมน้ำอุปโภคบริโภคให้เเก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลผาบ่อง

โครงการยุติความรุนเเรงเเก่ เด็กเเละสตรีและความรุนเเรงในครอบครัวประจำปี 2564

เชิญชวนประชาชนในพื้นที่หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมประเมินความโปร่งใสให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง