วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง ร่วมกับ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ตำบลผาบ่อง และประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปล่อยปลา ปล่อยสัตว์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิ

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง ร่วมกับ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ตำบลผาบ่อง และประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปล่อยปลา ปล่อยสัตว์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน

 

พิมพ์  

Related Articles

เเจกจ่ายเเละซ่อมเเซมน้ำอุปโภคบริโภคให้เเก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลผาบ่อง

โครงการยุติความรุนเเรงเเก่ เด็กเเละสตรีและความรุนเเรงในครอบครัวประจำปี 2564

เชิญชวนประชาชนในพื้นที่หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมประเมินความโปร่งใสให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง