วันที่ 19 มิถุนายน 2566 นายอภิชาติ ปัญญามูลวงษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง พร้อมคณะมอบระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ ให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านห้วยเดื่อ เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป

วันที่ 19 มิถุนายน 2566 นายอภิชาติ ปัญญามูลวงษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง พร้อมคณะมอบระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ ให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านห้วยเดื่อ เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป


พิมพ์  

Related Articles

เเจกจ่ายเเละซ่อมเเซมน้ำอุปโภคบริโภคให้เเก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลผาบ่อง

โครงการยุติความรุนเเรงเเก่ เด็กเเละสตรีและความรุนเเรงในครอบครัวประจำปี 2564

เชิญชวนประชาชนในพื้นที่หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมประเมินความโปร่งใสให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง