ประชาสัมพันธ์ รายชื่อต่อไปนี้ เป็นรายชื่อผู้ลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดภายในวันที่ 16-31 ก.ย. 2566 และได้กดติดประกาศในระบบ โดยสมบูรณ์แล้ว โดยจะติดประกาศเป็นระยะเวลา 15 วัน

ประชาสัมพันธ์
รายชื่อต่อไปนี้ เป็นรายชื่อผู้ลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดภายในวันที่ 16-31 ก.ย. 2566 และได้กดติดประกาศในระบบ โดยสมบูรณ์แล้ว โดยจะติดประกาศเป็นระยะเวลา 15 วัน
386453880 860258705283892 8593293222755201827 n

พิมพ์  

Related Articles

เเจกจ่ายเเละซ่อมเเซมน้ำอุปโภคบริโภคให้เเก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลผาบ่อง

โครงการยุติความรุนเเรงเเก่ เด็กเเละสตรีและความรุนเเรงในครอบครัวประจำปี 2564

เชิญชวนประชาชนในพื้นที่หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมประเมินความโปร่งใสให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง