วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 นายอภิชาติ ปัญญามูลวงษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง พร้อมคณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง และผู้นำชุมชน ร่วมทำบุญเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยเดื่อ


พิมพ์  

Related Articles

เเจกจ่ายเเละซ่อมเเซมน้ำอุปโภคบริโภคให้เเก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลผาบ่อง

โครงการยุติความรุนเเรงเเก่ เด็กเเละสตรีและความรุนเเรงในครอบครัวประจำปี 2564

เชิญชวนประชาชนในพื้นที่หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมประเมินความโปร่งใสให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง