วันที่ 13 ตุลาคม 2566 นางสายใจ กันทใจ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่องและผู้นำชุมชน พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาบ่อน้ำร้อนผาบ่อง เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต “พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิ

วันที่ 13 ตุลาคม 2566 นางสายใจ กันทใจ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่องและผู้นำชุมชน พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาบ่อน้ำร้อนผาบ่อง เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
“พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร” ณ น้ำพุร้อนบ้านผาบ่อง โดยมีนาย สังคม คัดเชียงเเสน นายอำเมืองเเม่ฮ่องสอน ตรวจเยี่ยมความสะอาด ในครั้งนี้

พิมพ์  

Related Articles

เเจกจ่ายเเละซ่อมเเซมน้ำอุปโภคบริโภคให้เเก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลผาบ่อง

โครงการยุติความรุนเเรงเเก่ เด็กเเละสตรีและความรุนเเรงในครอบครัวประจำปี 2564

เชิญชวนประชาชนในพื้นที่หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมประเมินความโปร่งใสให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง