วันที่ 12 มิถุนายน 2566นางสายใจ กันทใจ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่องได้รับมอบหมายจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง มอบบ้านคนพิการ นายเผ่ กุลฐิติพร บ้านห้วยแก้ว ( หย่อมบ้านห้วยช่างเหล็ก ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก สำนัก

วันที่ 12 มิถุนายน 2566นางสายใจ กันทใจ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่องได้รับมอบหมายจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง มอบบ้านคนพิการ นายเผ่ กุลฐิติพร บ้านห้วยแก้ว ( หย่อมบ้านห้วยช่างเหล็ก ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในวันที่ 12 มิถุนายน 2566 โดยได้รับเกียรติจากหน่วยงานภาคีร่วมมอบบ้าน ดังนี้
- พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
- ปลัดอาวุโส อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
- พัฒนาการอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
- หน่วยเฉพาะกิจ สิงหนาท
- กองร้อยทหารราบ ที่ 713
- สมาคมชมรมผู้สูงอายุจังหวัดแม่ฮ่องสอน
- ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านห้วยแก้ว

พิมพ์  

Related Articles

เเจกจ่ายเเละซ่อมเเซมน้ำอุปโภคบริโภคให้เเก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลผาบ่อง

โครงการยุติความรุนเเรงเเก่ เด็กเเละสตรีและความรุนเเรงในครอบครัวประจำปี 2564

เชิญชวนประชาชนในพื้นที่หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมประเมินความโปร่งใสให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง