วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง ได้ออกให้บริการเเจกจ่ายน้ำใช้อุปโภคและบริโภคพื้นที่ หมู่ 2 บ้านป่าปุ๊ และหมู่ที่4 บ้ายแม่สะกึด


พิมพ์  

Related Articles

เเจกจ่ายเเละซ่อมเเซมน้ำอุปโภคบริโภคให้เเก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลผาบ่อง

โครงการยุติความรุนเเรงเเก่ เด็กเเละสตรีและความรุนเเรงในครอบครัวประจำปี 2564

เชิญชวนประชาชนในพื้นที่หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมประเมินความโปร่งใสให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง