นโยบายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง ให้เป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565


พิมพ์  

Related Articles

มาตรการป้องกันการรับสินบน

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

มาตรการการใช้ดุลยพินิจ