วันที่ 6 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง จัดโครงการ อบต.สัญจร ประจำปี 2565 ณ บ้านห้วยแก้ว ม.7

วันที่ 6 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง จัดโครงการ อบต.สัญจร ประจำปี 2565 ณ บ้านห้วยแก้ว ม.7

เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับข่าวสารร่วมแสดงความคิดเห็นรวมทั้งเพื่อรับทราบปัญหาต่างๆของประชาชนในหมู่บ้าน และร่วมพบปะพูดคุยกับประชาชนในพื้นที่

275243501 3091638527715342 144306258418612168 n

275248996 3091638664381995 5969824786045861510 n

275250000 3091638621048666 182801399408315609 n

275273192 3091638561048672 8738555945932054768 n


พิมพ์  

Related Articles

การมีส่วนร่วมของประชาชน