นโยบายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง ให้เป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563


พิมพ์