แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564 (ตามข้อบัญญัติ)

แผนจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ฮิต: 175

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564 (ตามข้อบัญญัติ)

พิมพ์

Related Articles

แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (9 กุมภาพันธ์ 2564)

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564 อนุมัติจ่ายจากเงินสะสม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 วันพฤหัสบดี ที่ 28 มกราคม 2564

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564 อนุมัติจ่ายจากเงินสะสม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 วันจันทร์ ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564