แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565


พิมพ์  

Related Articles

แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (9 กุมภาพันธ์ 2564)

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564 (ตามข้อบัญญัติ)

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564 อนุมัติจ่ายจากเงินสะสม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 วันพฤหัสบดี ที่ 28 มกราคม 2564