ประชาสัมพันธ์งานกองสาธารณสุข เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

วันที่ 12 ม.ค 64 เวลา 09.00 น.กองสาธารณสุขฯ  และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  อบต.ผาบ่อง 
ร่วมกับ รพ.สต.ผาบ่อง ออกฉีดพ่นฆ่าเชื้อ บ้านผู้ติดเชื้อ โควิด 19 ในพื้นที่ตำบลผาบ่อง
พร้อมกับส่งผู้สัมผัสเสี่ยงสูง เข้ารับการตรวจ RT PCR  ยืนยันผล ณ โรงพยาบาลศรีสังวาลย์

S 39878702

S 39878704


พิมพ์  

Related Articles

วันอังคารที่ 10 มกราคม 2566 งานสาธารณสุข ลงพื้นที่ รับการตรวจ ทวนสอบตามโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ประจำเดือนมกราคม 2566

วันที่ 6 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่องได้ดำเนินการปรับภูมิทัศน์เก็บขยะ 2 ข้างทางที่อยู่ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง #ระหว่างหมู่ 12 บ้านผาบ่องเหนือ ถึงบ้านห้วยโป่งกานหมู่ 6