น้ำพุร้อนผาบ่อง

น้ำพุร้อนผาบ่อง

สถานที่ตั้ง    น้ำพุร้อนผาบ่อง หมู่ 1 ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000

ประวัติ

น้ำพุร้อนผาบ่อง มีพื้นที่อยู่หมู่ 1 ตำบลผาบ่อง ปัจจุบันอยู่ภายใต้การดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่องและกำนันตำบลผาบ่อง น้ำพุร้อนผาบ่องเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่คู่กับบ้านผาบ่องมานาน ตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 บ้านผาบ่องเป็นเส้นทางผ่านของทหารญี่ปุ่น ไปยังประเทศพม่า และทหารญี่ปุ่นได้อาศัยแหล่งน้ำพุร้อนผาบ่องเป็นที่พักผ่อนตามธรรมเนียมของการอาบน้ำแร่แบบญี่ปุ่นและมีการปรับปรุงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงจนถึงปัจจุบัน น้ำพุร้อนผาบ่องเป็นแหล่งธรณีวิทยาที่น่าสนใจ มีลักษณะเป็นบ่อขนาดใหญ่ จำนวน 2 บ่อ อุณหภูมิโดยเฉลี่ยน้ำพุร้อน ประมาณ 63 องศาเซลเซียส ค่า PH 7 เหมาะสำหรับแช่อาบไม่เหมาะสำหรับบริโภค

อาบน้ำแร่เพื่อสุขภาพ

น้ำพุร้อนผาบ่องได้จัดสร้างห้องอาบน้ำแร่ไว้ค่อยบริการนักท่องเที่ยว คือ ห้องอาบน้ำแร่แบบแช่ส่วนตัวจำนวน 18 ห้อง ห้องแช่รวมจำนวน 1 ห้อง และสระว่ายน้ำไว้บริการนักท่องเที่ยวทุกวัน สำหรับค่าบริการเข้าชมฟรี อุณหภูมิของน้ำแร่ที่ใช้อาบน้ำประมาณ 39 -42 องศาเซลเซียส ใช้แช่อาบโดยจะต่อท่อตรง มาจากบ่อน้ำพุร้อนขนาดใหญ่ การอาบน้ำแร่เป็นการบำบัดความเมื่อยล้าของร่างกาย ความร้อนช่วยลดและคลายความเจ็บปวดของกล้ามเนื้อ ทำให้รู้สึกสดชื่น ช่วยให้โลหิตไหลเวียนดี และยังช่วยรักษาโรคผิวหนังบางชนิด เช่น กลากเกลื้อน ผื่นคัน เป็นต้น

ลักษณะธรณีวิทยา
หินปูน สีขาว เทา ยุคออร์โดวิเชียน

ลักษณะทางกายภาพ
เกิดอยู่ในหุบเขาหินปูนขนาด 70x100 เมตร น้ำใส ตะกอนคาร์บอเนต

ลักษณะทางเคมี  

พบก๊าซผุดขึ้นมากับน้ำพุร้อนจำนวนมาก มีกลิ่นกำมะถันบ้างแต่ไม่รุนแรง พบแร่แปรสภาพพวก คาร์บอเนต

บ่อน้ำแร่ผาบ่อง

 


พิมพ์  

Related Articles

หมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาวห้วยเสือเฒ่า

หมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาวบ้านห้วยปูแกง

จุดชมวิวผาบ่อง