สำรวจติดตั้งระบบเตือนภัยน้ำท่วมฉับพลัน บ้านห้วยเสือเฒ่า ม.8 จากกรมทรัพยากรน้ำโดยส่วนอุทกวิทยาที่3แม่ฮ่องสอน

วันที่24 พฤษภาคม พ.ศ.2565 นายกองค์การบริหารส่วนตำผาบ่อง มอบหมายให้ นางมัสนันท์  วิทยาธมนันท์ ร่วมกับทีมสำรวจติดตั้งระบบเตือนภัยน้ำท่วมฉับพลัน บ้านห้วยเสือเฒ่า ม.8 จากกรมทรัพยากรน้ำโดยส่วนอุทกวิทยาที่3แม่ฮ่องสอน

99790

99827

99828

99826


พิมพ์  

Related Articles

เเจกจ่ายเเละซ่อมเเซมน้ำอุปโภคบริโภคให้เเก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลผาบ่อง

โครงการยุติความรุนเเรงเเก่ เด็กเเละสตรีและความรุนเเรงในครอบครัวประจำปี 2564

เชิญชวนประชาชนในพื้นที่หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมประเมินความโปร่งใสให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง