สำรวจพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ในพื้นที่หมู่ 8

          งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับกองช่าง ออกสำรวจพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ในพื้นที่หมู่ 8 บ้านห้วยเสือเฒ่า วันที่ 15 มิถุนายน 2564 


พิมพ์  

Related Articles

เเจกจ่ายเเละซ่อมเเซมน้ำอุปโภคบริโภคให้เเก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลผาบ่อง

โครงการยุติความรุนเเรงเเก่ เด็กเเละสตรีและความรุนเเรงในครอบครัวประจำปี 2564

เชิญชวนประชาชนในพื้นที่หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมประเมินความโปร่งใสให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง