บรรยากาศการเปิดเรียนวันแรกของปีการศึกษา.2564.ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยเสือเฒ่า

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฮิต: 239

          บรรยากาศการเปิดเรียนวันแรกของปีการศึกษา.2564.ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยเสือเฒ่า.. โดยดำเนินการตามมาตรการของสาธารณสุของค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง

 

พิมพ์

Related Articles

เเจกจ่ายเเละซ่อมเเซมน้ำอุปโภคบริโภคให้เเก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลผาบ่อง

โครงการยุติความรุนเเรงเเก่ เด็กเเละสตรีและความรุนเเรงในครอบครัวประจำปี 2564

เชิญชวนประชาชนในพื้นที่หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมประเมินความโปร่งใสให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง