โครงการสมาร์กริด ตำบลผาบ่องอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน

          นายชนก มากพันธ์ุ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนายพงศ์ภีระ ชูชื่น นายอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ได้เข้าเยี่ยมชมพื้นที่โครงการสมาร์กริด ตำบลผาบ่องอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน  วันที่ 14 มิถุนายน 2564

 


พิมพ์  

Related Articles

เเจกจ่ายเเละซ่อมเเซมน้ำอุปโภคบริโภคให้เเก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลผาบ่อง

โครงการยุติความรุนเเรงเเก่ เด็กเเละสตรีและความรุนเเรงในครอบครัวประจำปี 2564

เชิญชวนประชาชนในพื้นที่หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมประเมินความโปร่งใสให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง