โครงการยุติความรุนเเรงเเก่ เด็กเเละสตรีและความรุนเเรงในครอบครัวประจำปี 2564

          นายกอภิสิทธิ์ จันทร์โอพาส นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง เป็นประธานมอบของรางวัลเเก่ผู้เข้าร่วมโครงการยุติความรุนเเรงเเก่ เด็กเเละสตรีและความรุนเเรงในครอบครัวประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 05 เมษายน 2564

 


พิมพ์  

Related Articles

เเจกจ่ายเเละซ่อมเเซมน้ำอุปโภคบริโภคให้เเก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลผาบ่อง

เชิญชวนประชาชนในพื้นที่หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมประเมินความโปร่งใสให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง

รับมอบพัดลมจำนวน 5่ตัว ให้แก่ศูนย์เด็กเล็กบ้านห้วยเดื่อ