โครงการ ฝึกอบรมการเจาะเลือดฝอยปลายนิ้ว เพื่อตรวจโรคเบาหวานให้กับ อสม.ตำบลผาบ่อง

          นายกอภิสิทธิ์ จันทร์โอพาส  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง ได้เป็นประธานเปิดโครงการ ฝึกอบรมการเจาะเลือดฝอยปลายนิ้ว เพื่อตรวจโรคเบาหวานให้กับ อสม.ตำบลผาบ่อง ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป  วันที่ 15 มีนาคม 2564 

 


พิมพ์  

Related Articles

เเจกจ่ายเเละซ่อมเเซมน้ำอุปโภคบริโภคให้เเก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลผาบ่อง

โครงการยุติความรุนเเรงเเก่ เด็กเเละสตรีและความรุนเเรงในครอบครัวประจำปี 2564

เชิญชวนประชาชนในพื้นที่หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมประเมินความโปร่งใสให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง