วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง ได้ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่บ้านเรือนได้รับความเสียหายจากพายุฝนตกหนัก เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฮิต: 139

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง ได้ให้ความช่วยเหลือประชาชน

ที่บ้านเรือนได้รับความเสียหายจากพายุฝนตกหนัก เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565

2172

2148

25064

พิมพ์

Related Articles

เเจกจ่ายเเละซ่อมเเซมน้ำอุปโภคบริโภคให้เเก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลผาบ่อง

โครงการยุติความรุนเเรงเเก่ เด็กเเละสตรีและความรุนเเรงในครอบครัวประจำปี 2564

เชิญชวนประชาชนในพื้นที่หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมประเมินความโปร่งใสให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง