วันที่ 29 มีนาคม 2565 นายอภิชาติ ปัญญามูลวงษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง ได้เข้าร่วมกิจกรรมการดำเนินโครงการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน เหตุภัยแล้ง ณ บ้านแม่สกึด ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

1343997

1343984

1343999

1343998


พิมพ์  

Related Articles

เเจกจ่ายเเละซ่อมเเซมน้ำอุปโภคบริโภคให้เเก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลผาบ่อง

โครงการยุติความรุนเเรงเเก่ เด็กเเละสตรีและความรุนเเรงในครอบครัวประจำปี 2564

เชิญชวนประชาชนในพื้นที่หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมประเมินความโปร่งใสให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง