องค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง จัดโครงการ อบต.สัญจร ประจำปี 2565 ณ บ้านห้วยแก้ว ม.7

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฮิต: 131

วันที่ 6 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง จัดโครงการ อบต.สัญจร ประจำปี 2565 ณ บ้านห้วยแก้ว ม.7

เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับข่าวสารร่วมแสดงความคิดเห็นรวมทั้งเพื่อรับทราบปัญหาต่างๆ

ของประชาชนในหมู่บ้าน และร่วมพบปะพูดคุยกับประชาชนในพื้นที่

275243501 3091638527715342 144306258418612168 n

275248996 3091638664381995 5969824786045861510 n

275250000 3091638621048666 182801399408315609 n

275273192 3091638561048672 8738555945932054768 n

พิมพ์

Related Articles

เเจกจ่ายเเละซ่อมเเซมน้ำอุปโภคบริโภคให้เเก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลผาบ่อง

โครงการยุติความรุนเเรงเเก่ เด็กเเละสตรีและความรุนเเรงในครอบครัวประจำปี 2564

เชิญชวนประชาชนในพื้นที่หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมประเมินความโปร่งใสให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง