ข่าว ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการกิจการหอพักและผู้พัก ร่วมพิจารณาให้ความเห็นตามแบบรายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2558 ในระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2565


พิมพ์  

Related Articles

เเจกจ่ายเเละซ่อมเเซมน้ำอุปโภคบริโภคให้เเก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลผาบ่อง

โครงการยุติความรุนเเรงเเก่ เด็กเเละสตรีและความรุนเเรงในครอบครัวประจำปี 2564

เชิญชวนประชาชนในพื้นที่หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมประเมินความโปร่งใสให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง