การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง ประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ วันพฤหัสบดี ที่ ๒ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง (ชั้น ๒)

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง ประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

วันพฤหัสบดี ที่ ๒ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง (ชั้น ๒)

32684

328699

3269

3286

 

พิมพ์  

Related Articles

เเจกจ่ายเเละซ่อมเเซมน้ำอุปโภคบริโภคให้เเก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลผาบ่อง

โครงการยุติความรุนเเรงเเก่ เด็กเเละสตรีและความรุนเเรงในครอบครัวประจำปี 2564

เชิญชวนประชาชนในพื้นที่หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมประเมินความโปร่งใสให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง