ต้องรับคณะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำ  น้ำพุร้อนผาบ่อง

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง นายณัฐวัฒน์ พร้อมเพิ่มพูน งานส่งเสริมการท่องเที่ยว

ต้องรับคณะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำ  น้ำพุร้อนผาบ่อง

1329493

1329515

1329516


พิมพ์  

Related Articles

เเจกจ่ายเเละซ่อมเเซมน้ำอุปโภคบริโภคให้เเก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลผาบ่อง

โครงการยุติความรุนเเรงเเก่ เด็กเเละสตรีและความรุนเเรงในครอบครัวประจำปี 2564

เชิญชวนประชาชนในพื้นที่หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมประเมินความโปร่งใสให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง