การแถลงนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง

 วันที่ 6 มกราคม 2565 นายอภิชาติ ปัญญามูลวงษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง

แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง เวลา 09.30 น.

หลังจากได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง

พร้อมนี้ได้แนะนำคณะผู้บริหารในการขับเคลื่อนนโยบายให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ได้แก่
1. นางสายใจ กันทใจ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง
2. นายณัฐวัฒน์ พร้อมเพิ่มพูน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง
3. นางสาวมีพร ฟูเกียรติธนชัย เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง
 

IMG 6048

IMG 6037

IMG 6014


พิมพ์  

Related Articles

เเจกจ่ายเเละซ่อมเเซมน้ำอุปโภคบริโภคให้เเก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลผาบ่อง

โครงการยุติความรุนเเรงเเก่ เด็กเเละสตรีและความรุนเเรงในครอบครัวประจำปี 2564

เชิญชวนประชาชนในพื้นที่หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมประเมินความโปร่งใสให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง