การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง

การประชุมสภาครั้งแรกขององค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง วันที่ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น.

โดย นายพงษ์พีระ ชูชื่น นายอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดการประชุมสภาครั้งแรก 

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง 

img 5840 optimized

img 5852 optimized

img 5880 optimized


พิมพ์  

Related Articles

เเจกจ่ายเเละซ่อมเเซมน้ำอุปโภคบริโภคให้เเก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลผาบ่อง

โครงการยุติความรุนเเรงเเก่ เด็กเเละสตรีและความรุนเเรงในครอบครัวประจำปี 2564

เชิญชวนประชาชนในพื้นที่หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมประเมินความโปร่งใสให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง