โครงการสมาร์ทกริดแม่ฮ่องสอน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

          โครงการสมาร์ทกริดแม่ฮ่องสอน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จัดพิธีบวงสรวง และตั้งศาลพระภูมิโครงการสมาร์ทกริดแม่ฮ่องสอน โดยนายชนก มากพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนายพงศ์พีระ ชูชื่น นายอำเภอแม่ฮ่องสอน นายอภิสิทธิ์ จันทร์โอพาส นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง เจ้าหน้าที่โครงการสมาร์ทกริดแม่ฮ่องสอน และประชาชนในตำบลผาบ่อง ร่วมประกอบพิธีบวงสรวง และตั้งศาลพระภูมิ เพื่อความเป็นสิริมงคลในการดำเนินงาน วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 

 


พิมพ์  

Related Articles

เเจกจ่ายเเละซ่อมเเซมน้ำอุปโภคบริโภคให้เเก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลผาบ่อง

โครงการยุติความรุนเเรงเเก่ เด็กเเละสตรีและความรุนเเรงในครอบครัวประจำปี 2564

เชิญชวนประชาชนในพื้นที่หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมประเมินความโปร่งใสให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง