วันจันทร์ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปีพ.ศ. 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฮิต: 134

วันจันทร์ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปีพ.ศ. 2565

DSC04556

DSC04559

DSC04555

DSC04558

 

พิมพ์

Related Articles

เเจกจ่ายเเละซ่อมเเซมน้ำอุปโภคบริโภคให้เเก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลผาบ่อง

โครงการยุติความรุนเเรงเเก่ เด็กเเละสตรีและความรุนเเรงในครอบครัวประจำปี 2564

เชิญชวนประชาชนในพื้นที่หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมประเมินความโปร่งใสให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง