การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่1 ประจำปี 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฮิต: 149

วันที่ 7 มกราคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง ได้มีการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565

IMG 6120

IMG 6122

IMG 6131

พิมพ์

Related Articles

เเจกจ่ายเเละซ่อมเเซมน้ำอุปโภคบริโภคให้เเก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลผาบ่อง

โครงการยุติความรุนเเรงเเก่ เด็กเเละสตรีและความรุนเเรงในครอบครัวประจำปี 2564

เชิญชวนประชาชนในพื้นที่หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมประเมินความโปร่งใสให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง