สอบถามเรื่องการติดต่อ อบต.

ถาม ตอบ กับ อบต.ผาบ่อง
Post Reply
phabong_2021
Site Admin
Posts: 2
Joined: Tue May 11, 2021 5:52 pm

สอบถามเรื่องการติดต่อ อบต.

Post by phabong_2021 »

สอบถามเรื่องการติดต่อ อบต. สามารถติดต่อได้ช่องทางไหนบ้างครับ
มองเซิง
Posts: 1
Joined: Mon Jun 13, 2022 2:26 pm

Re: สอบถามเรื่องการติดต่อ อบต.

Post by มองเซิง »

องค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง
ที่อยู่ : ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน รหัสไปรษณีย์ 58000
โทรศัพท์ : 0-5368-6048 โทรสาร : 0-5368-6048
E-Mail : info@phabong.go.th
facebook.com : อบตผาบ่อง-แม่ฮ่องสอน
Post Reply