ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง (ไตรมาส 3)

เรื่อง ข้อมูลประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา (ที่ไม่ได้ลงในระบบ e-Gp) ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 (เดือน เมษายน 2563 ถึง  มิถุนายน 2563 ) เอกสาร 1

ประกาศสอบราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

ประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

หนังสือราชการ สถ.