ข่าวประชาสัมพันธ์ งบการเงินประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2563

เรื่อง ประชาสัมพันธ์งบการเงินองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2563 งบทดลองจ่าย รายละเอียดงบทดลองจ่าย รายรับรายจ่าย รายรับจริงประกรอบรายงาน

ประกาศสอบราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

ประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

หนังสือราชการ สถ.