ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง

เรื่อง  ข้อมูลประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา

(ที่ไม่ได้ลงในระบบ e-GP) ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2563(เดือน มกราคม 2563 ถึง เดือน มีนาคม 2563) ข้อมูลเพิ่มเติม

ประกาศสอบราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

ประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

หนังสือราชการ สถ.