ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง

ใหม่ ประกาศผลผู้ชนะการจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญา

ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 (ที่ได้ลงในระบบ E-GP) อ่านเพิ่มเติม

ประกาศสอบราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

ประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

หนังสือราชการ สถ.