แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถังน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 1 บ้านผาบ่องเหนือ ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน เขียนโดย พงศ์พันธ์ ห่อตระกูล 193
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 1 บ้านผาบ่อง ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน เขียนโดย พงศ์พันธ์ ห่อตระกูล 133
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านผาบ่องเหนือ ต.ผาบ่อง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 84.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ( หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 336.00 ตารางเมตร ) เขียนโดย พงศ์พันธ์ ห่อตระกูล 151
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านหัวน้ำแม่สะกึด ต.ผาบ่อง ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 112.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หูช้าง 25.00 เมตร ( หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 361.00 ตารางเมตร ) เขียนโดย พงศ์พันธ์ ห่อตระกูล 143
ประกาศผูู้ขนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านห้วยโป่งกาน ต.ผาบ่อง ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 125.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ( หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 437.50 ตารางเมตร ) เขียนโดย พงศ์พันธ์ ห่อตระกูล 140
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและบ่อพักระบายน้ำ จำนวน 6 จุด หมู่ที่ 3 บ้านห้วยเดื่อ ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน เขียนโดย พงศ์พันธ์ ห่อตระกูล 138
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่ที่ 7 บ้านห้วยแก้ว ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 90.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ( หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 360.00 ตารางเมตร ) เขียนโดย พงศ์พันธ์ ห่อตระกูล 146
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้าน่ท่าโป่งแดง ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน จำนวน 2 สาย เขียนโดย พงศ์พันธ์ ห่อตระกูล 157
ประการผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.86 เมตร ยาว 114.00 เมตร ลึก 1.00 เมตร หมู่ที่ 8 บ้านห้วยเสือเฒ่า ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน เขียนโดย พงศ์พันธ์ ห่อตระกูล 152
ประการผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถังน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 5 บ้านท่าโป่งแดง ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน เขียนโดย พงศ์พันธ์ ห่อตระกูล 163

ประกาศสอบราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

ประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

หนังสือราชการ สถ.